Ali Yurttav

Zafer Partisi
Ali Yurttav
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı