Talip Şen

Adalet ve Kalkınma Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
  • PARTİSİ : Adalet ve Kalkınma Partisi
  • BÖLGESİ : Ordu-Gülyalı
  • MESLEĞİ : İşletme
ÖZGEÇMİŞİ

1961 yılında, GüIyaIı'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini; Gülyalı, Trabzon ve Ordu'da tamamladı. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden önlisans diploması aldı. 1983 yılında Gülyalı Belediyesinde işçi olarak göreve başladı. 1985 yılında belediye mu- hasebeciliğine, 2002 yılında yazı işleri müdürlüğü görevine atanarak Ekim 2008 tarihine kadar bu görevi yürüttü ve bu tarihte emekliye ayrıldı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Gülyalı İlçe Belediye Baş- kanlığına seçildim. iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.