Ufkum Zeylan

Zafer Partisi
Ufkum Zeylan
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı