Kemal Bayraktar

Vatan Partisi
Kemal Bayraktar
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı