Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeni yetkiler tanıyan 15 maddelik kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi. Teklifin en önemli maddelerinden biri olan ve MİT Müsteşarı hakkındaki soruşturma ve yargılama usûlünü düzenleyen 7. maddede değişiklik yapıldı. AK Partili milletvekilleri tarafından verilen önerge ile, MİT Müsteşarının, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usûlü Kanunu'nun, Yüce Divan'da yargılanacak Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla ilgili soruşturma usûllerinden bazılarının uygulanması sağlandı.

İtiraz Cumhurbaşkanı'na

Soruşturmayla ilgili alınan kararlara karşı ilgililer 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilecek. İtiraz sonucunda, Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesin olacak. Yani soruşturma izni verilmemesi halinde savcılık ya da soruşturma izni verilmesi halinde MİT Müsteşarı itirazda bulunabilecek.

Müsteşarı 3 kişilik kurul soruşturacak

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma izni verildiğinde, denetim elemanlarından üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulacak. Kurul, soruşturma sırasında Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkilere sahip olacak. Soruşturma sırasında, hakim kararı alınması gerektiğinde, yetkili mahkemelere başvuracak. Soruşturma kurulu, sonucunu bir rapor ile Başbakan'a sunacak. Başbakan kamu davasının açılmasına gerek görmezse, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek. Bu karar kesin olacak.

Yine aynı maddede yapılan değişiklik ile, "aynı konuya ilişkin yeniden soruşturma yapılamaz" düzenlemesi "Aynı konuya ilişkin yeni ve somut bir delil ortaya çıkmadan yeniden soruşturma yapılamaz" şeklinde değiştirildi.

Yargılama Yargıtay'da

MİT Müsteşarı'nın yargılanması ise, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarından farklı olarak Yargıtay'ın ilgili dairesinde yapılacak. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, Yüce Divan'da yargılanıyor.

TIR maddesinde değişiklik

Birçok maddesinde değişiklik yapılan teklifte, 'tır maddesi' olarak bilinen maddede değişiklik yapıldı. Cumhuriyet savcılarının, Adana'da MİT tırlarının durdurulması gibi olaylarda olduğu gibi, MİT ile ilgili ihbar aldıklarında MİT ile temasa geçmeleri konusu netleştirildi.

İstihbaratçıların ailelerine de koruma

Teklifte yapılan bir başka değişiklik ile, sadece MİT mensuplarının değil, ailelerinin kimliklerinin de herhangi bir şekilde açıklanması, sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması da ceza kapsamına alındı. Bu kişiler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Basına cezaların kapsamı daraltıldı

MİT ve mensuplarıyla ile ilgili belgeleri yayınlayan basın kuruluşu, çalışanları ve sahiplerine hapis cezası getiren madde de değişiklik yapıldı. Medya patronları ve matbaacılar hapis cezası almayacak.

Bir madde çıkarıldı

Görüşmelerde, teklifte yer alan bir madde ise çıkarıldı. Çıkarılan madde, başka kamu kurumlarından MİT'e naklen atananların, deneme ya da adaylık süresinde başarısız olanların eski kurumlarına dönmelerini düzenliyordu.

Kaynak: Al Jazeera